036 - 12 66 66 info@tandlyftet.se

PRISER

PRISLISTA

Klicka på nedanstående bifogade pdf fil för att få tillgång till referenspriserna som är fastställda av Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket. (TLV). Priserna på den vänstra fliken under arvode är de priser som gäller hos oss på Tandlyftet Jönköping. I vissa enstaka fall kan priset avvika från tabellen.

 

BETALNING

Har du glömt kortet eller vill du skjuta upp betalningen?

Nu kan vi på Tandlyftet Jönköping skicka en faktura för besöket 3 månader senare. Det enda som tillkommer är en administrativ kostnad på 45 kr.

Kliniken hanterar inte kontanter. Däremot tar vi emot alla typer av kortbetalningar (VISA, Mastercard, AMEX). Betalning med SWISH företag går lika bra som betalalternativ.

DELBETALNING

I samarbete med Wasa Kredit kan Tandlyftet Jönköping erbjuda en förmånlig räntefri delbetalning som underlättar för dig.

Man kan antingen välja att delbetala sitt belopp i 6, 12, 24 eller 36 månader helt räntefritt. Det som tillkommer är en startavgift beroende på hur många månader man väljer att delbetala samt en aviavgift på 45 kr varje månad.

I exemplet nedan kan man se vad det skulle kosta att delbetala i 12 respektive 24 mån för en behandling som uppgår till en kostnad av 10 000 kr.

Delbetalning på 12 mån:
Startavgift: 395 kr.
Aviavgift: 45 kr i månaden x 12 mån = 540 kr.
Månadsavgift: 833 kr i månaden x 12 mån = 10 000 kr.
Totalt efter 12 mån: 10 000 + 395 + 540 = 10935 kr.
Delbetalning på 24 mån:
Startavgift: 495 kr.
Aviavgift: 45 kr i månaden x 24 mån = 1080 kr.
Månadsavgift: 417 kr i månaden x 24 mån = 10 000 kr.
Totalt efter 24 mån: 10 000 + 495 + 1080 = 11575 kr.

STATLIGT TANDVÅRDSSTÖD

Alla personer som är bosatta i Sverige från det året man fyller (olika åldrar i olika län), 23 år i Jönköping har rätt att utnyttja det statliga tandvårdsbidraget.
 
Det är uppdelat i tre delar:
1. Allmänna tandvårdsbidrag (ATB)
2. Högkostnadsskydd
3. Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
 
Tandlyftet Jönköping är ansluten till Försäkringskassan och omfattas av det statliga tandvårdsstödet.
 

Allmänna tandvårdsbidrag (atb)

Varje år den 1 juli får varje patient allmänna tandvårdsbidraget (ATB). Bidraget är från Försäkringskassan. Beroende på ålder varierar det. Man kan spara det i två år. Man kan välja att använda båda eller ett vid ett besök. Detta är inget man ansöker om utan per automatik läggs det in i journalsystemet.
 

från det år du fyller 24 år och till det år du fyller 29 år är bidraget 600 kr per år.

från det år du fyller 30 år till det år du fyller 64 är bidraget 300 kr per år.

från det år du fyller 65 år är bidraget 600 kr per år.

*Info om ATB (allmänna tandvårdsbidrag).

Har man inte varit hos tandläkaren på ett år har man 300 kr eller 600 kr som kan nyttjas.
Har man inte varit hos tandläkaren på två år har man 600 kr eller 1200 kr som kan nyttjas.

Detta innebär att undersökningskostnaden kan kosta 675 kr, 375 kr eller helt gratis beroende på om man har ett eller två ATB.
I vårt journalsystem kan vi se hur mycket ditt ATB är och vi talar om för dig om du vill använda båda eller ett ATB vid undersökningstillfället.

SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG (STB)

Detta bidrag kan patienter som lider av sjukdomar eller funktionsnedsättningar som kan försämra tandhälsan söka till. Det är patientens läkare som intygar att patienten lider av sjukdomen för att patienten ska kunna söka om detta bidrag och det är en särskild blankett som bör fyllas i av läkaren. Det är sedan tandläkaren eller tandhygienisten som bedömer om de är lämpliga att söka.
 
600 kr per halvår är det särskilda tandvårdsbidraget. 1 januari varje år och 1 juli. 1200 kr totalt per år.
 
Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har något av följande:
 
Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
Sjögrens syndrom
Kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
Cystisk fibros
Ulcerös colit
Crohns sjukdom
Tarmsvikt
Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom
Svårinställd diabetes
Genomgår dialysbehandling
Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
Genomgått en organtransplantation.

HÖGKOSTNADSSKYDD

Med högkostnadsskyddet betalar patienten endast en del av kostnaden själv. Resterande del betalas av Försäkringskassan.

REFERENSPRIS

Priser på tandvård (åtgärder) som är fastställda av Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket. Tandläkaren är inte bunden att följa dessa rekommendationspriser utan kan sätta lägre eller högre priser men Försäkringskassan utgår alltid från de statliga referenspriserna.

Hur fungerar det?

Som patient betalar man kostnader enligt referenspriser upp till 3000 kr

Kostnader mellan 3000-15000 kr betalar patienten endast 50 % av referenspriset. Resterande 50 % täcks av Försäkringskassan.

Kostnader som överstiger 15 000 kr betalar patienten endast 15 % av referenspriset. Resterande 85 % täcks av Försäkringskassan.

Thulevägen 2, Huskvarna

036 - 12 66 66