036 - 12 66 66 info@tandlyftet.se

KRON/BRO

KRON OCH BRO

Vad är en tandkrona?

 
Är en protetisk lösning som ser till att skydda underliggande tand som skadats eller då den är lagad flera gånger och fyllningarna inte håller. (Med enkla ord är det som en hätta som sitter på underliggande tand och täcker alla dess ytor).
En krona är ofta en bättre och mer hållbar lösning än en stor fyllning. En krona är en fast konstruktion och inte avtagbar. Den ser ut och fungerar som en tand.
 

Vad är en tandbro/brygga?

 
Saknar man en eller flera tänder och vill ersätta luckorna för att förbättra tuggförmågan samt estetiken kan man framställa en bro (tandbrygga). Tänderna som ska fungera som stöd (bära bron) behöver vara friska och stabila.
 
Är det större broar som ska tillverkas brukar bron temporärt cementeras så patienten får prova in bron. Oftast tar en brobehandling ett extra besök mer än en när man gör en krona.
 

Material:

 
Idag används flera olika typer av material när man gör kronor/broar till både tänder och till implantat.
Det vanligaste i kindtänderna/bakre tänderna är material som tål mycket belastningar och tryck. Oftast brukar man använda material som Zirconia eller metallkeramiska konstruktioner. Det sistnämnda var det mest vanliga förr i tiden då underkonstruktionen bestod i hårt metall och man brände porslin på detta för att efterlikna tänder.
I fall där estetik är viktigt och patienten har höga förväntningar används idag helkeramiska lösningar med ett material som heter Emax. Mer information om detta kan ni få av er tandläkare.
 

Hur går det till?

 
Behandlingsgången för en krona är ungefär densamma för en bro.
Det börjar med att tandläkaren väljer färg, slipar lite på tanden/tänderna som ska kronförses och tar ett avtryck och sedan görs en temporär krona/bro. Tandteknikern framställer en krona/bro som har rätt färg och form för att passa in.
Andra besöket cementeras (limmas) kronan/bron fast på existerande tand/tänder.
 
Nedanstående bildserie visar en schematisk översikt över behandlingsstegen vid framställning av en bro.
 

Thulevägen 2, Huskvarna

036 - 12 66 66